1390/09/05, 08:05 ب.ظ

این هم رمز های بازی  جی تی ای 5 برای پلی استیشن ۲

کد های زیر را در حین بازی وارد کنید در صورت درست وارد کردن کد پیغامی در بالای صفحه مشاهده می کنید

زره و پول اضافی:بالا راست پایین چپ. بالا. راست. پایین. چپ. ضربدر  R1. R2. L1.

پلاستیک روی سر:L2دوبارR1.R2.ضربدر.سه بار بالا.پایین

 اسلحه نوع اول:بالا.راست.پایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ. R1.R2.L1.R2

برای دیدن ادامه ی متن به ادامه ی مطلب بروید.

رمز های بازی  جی تی ای 5 برای پلی استیشن 2

کد های زیر را در حین بازی وارد کنید در صورت درست وارد کردن کد پیغامی در بالای صفحه مشاهده می کنید

زره و پول اضافی:بالا راست پایین چپ. بالا. راست. پایین. چپ. ضربدر  R1. R2. L1.

پلاستیک روی سر:L2دوبارR1.R2.ضربدر.سه بار بالا.پایین

اسلحه نوع اول:بالا.راست.پایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ.R1.R2.L1.R2 

اسلحه نوع دوم:چپ.دوبارپایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ.R1.R2.L1.R2

اسلحه نوع سوم:سه بار پایین.چپ.بالا.راست.پایین.چپ.R1.R2.L1.R2

افزایش خلافی:راست.چپ.راست.چپ. راست.چپ.R2.دایره.دوبارR1

کاهش خلافی:پایین.بالا.پایین.بالا.پایین.بالا.R2..دایره. دوبارR1

دست فرمان حرفه ای:.R1.L2.R1.L1.چپ.دوبارR1.مثلث

بدون ترافیک: .R2.L2.R1.L1.چپ.L2.R1.دایره.R2

برای دیدن دیگر رمزهابه ادامه بروید


رمز های  بازی GTA5   معنی تمامی واژه ها در اخر نوشته شده

 

DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN

 

ماشین ها پرواز میکنند

UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT

 

برای دیدن ادامه ی متن به ادامه ی مطلب بروید.

 

رمز های  بازی GTA5   معنی تمامی واژه ها در اخر نوشته شده

 

DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN

 

ماشین ها پرواز میکنند

UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT

 

ماشین ها همگی نیترو دارند

 

UP, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, X, SQUARE, R2, RIGHT

 

میتوانید در حین رانندگی شلیک کنید

UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE

 

ماشین ها مدل بالا میشوند

 

UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1

 

ماشین ها زیاد میشوند

X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT

 

Cheat: Spawn Dozer

R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT

 

گانگستر ها خیابان ها را در دست میگیرند

 

L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN

 

Cheat: Massive Bunny Hops

 TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2

 

پارتی ساحل

 UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN

 

Cheat: Spawns a Stunt Plane

CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE

 

Cheat: Monster Truck

RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1

 

Cheat: Vehicle of Death

L1, L2, L2, UP, DOWN, DOWN, UP, R1, R2, R2

 

Cheat: Get Parachute

LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1

 

خون + پول + ۲۵۰۰۰۰پول

 

 R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP.

 

اسلحه نوع۲

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT.

 

اسلحه نوع۳

 

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN.

اسلحه نوع۱

R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

Cheat: Get Rhino

CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE.

پلیس ها به دنبال شما می ایند

R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT.

Cheat: Spawn Caddy

CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X

Cheat: Spawn Stretch

R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT.

با ماشین روی اب برانید !

RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2

ماشین ها سیاه می شوند

CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE

ماشین ها صورتی میشوند

CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

 

Cheat: Flying boats

R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE

Cheat: Spawn Bloodring Banger

DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT

Cheat: Spawn Ranger

UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2.

ماشین مسابقه ای ۱

R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1.

ماشین مسابقه ای ۲

R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2.

Cheat: Spawn Romero

DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT.

Cheat: Bounty on Your Head

DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L2.

Cheat: Perfect Handling

TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.

Cheat: Aggressive Traffic

R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2

 

Cheat: Spawn Trashmaster

CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

Cheat: Blow Up All Cars

 R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1.

درجه ی تعقیب شما کمتر میشوند(ستاره ها)

 R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.

Cheat: Suicide

RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L

هوای خوب

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

هوای بد

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

بازی کند میشود

TIRANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1

بازی تند میشود

TRIANGLE, UP, SQUARE, SQUARE, L2, L1, SQUARE

هوا بارانیست

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE

 

Cheat: Overcast Weather

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE

Cheat: Pedestrians Have Weapons

R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN

Cheat: Pedestrian Riot- Cannot be disabled

DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1

ساعت زود به زود میگذرد

CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

ماشین ها سرعتی زیاد میشوند

RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1

 

رفتن به هوا

Cheat: Spawn Jetpack

L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT.

Hint: Video Game in Johnson House

When you enter the Johnson house there is a TV to your right with a game console on the floor in front of it, if you approach it, it will give the option to play a "Starship" game.

Cheat: CJ Phone Home

Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2

 

 

 

هیکل ردیف

Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left

پرش بلند

CJ can now jump 10 times as high as before. That's right, CJ's getting higher than ever. Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.

Cheat: ATV Quad

Spawns a quad that drops down right in front of CJ. While playing Grand Theft Auto: San Andreas Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.

Cheat: Hydra

Spawns a Hydra in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.

Cheat: Vortex Hovercraft

. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.

Cheat: Skinny

. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.

Cheat: Fatty

CJ turns into one hell of a tubby. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.

Cheat: Orange Sky and Time Stopped at 21:00

During game play press LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X

Cheat: Funhouse Theme

Enter this code during game play: TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE

Cheat: Sandstorm

UP,DOWN,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2

Cheat List:

 L2, RIGHT, L1, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L1

* Spawn Hunter: CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1 R2, L2, L1, L1

* Spawn Tanker: R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1

* All cars have Nitros: LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1

* Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1

* Hitman in all weapons: DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1

* Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1

* Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1

* Traffic is country vehicles (minus hillbilly gear): TRIANGLE, LEFT, SQUARE, R2, UP, L2, DOWN, L1, X, L1, L1, L1

* Cloudy Weather: L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1

* Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1

* All traffic is crap cars: L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

 

* Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1

Cheat: Night

During gameplay, enter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE.

Cheat; Insane Handling

TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.

Cheat: All Traffic is Junk Cars

L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

معنی واژه ها:

TRIANGLE  : مثلث

:SQUARE مربع

LEFT: چپ

DOWN: پایین

UP: بالا

RIGHT: راست

CRICLE: دایره